Yahoo Finance’dan Anlık Kripto Varlık Verileri Nasıl Çekilir ?

https://finance.yahoo.com/cryptocurrencies

Öncelikle aşağıdaki kütüphaneleri yüklemiş olmanız gerekiyor.

  • Pandas
  • NumPy
  • Yfinance
  • Plotly

Yükleyelim.

pip install pandas
pip install numpy
pip install yfinance
pip install plotly

Şimdi kütüphaneleri python çalışma sayfamıza çekiyoruz.

import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
import plotly.graph_objs as go

Yahoo Finance API’si sizden 3 bilgi isteyecektir

  • Kripto Varlık (1)
  • Periyod (2)
  • Aralık (3)
https://finance.yahoo.com/cryptocurrencies

Örnek olarak;

  • UNI3-USD
  • Son 10 saat bilgisi
  • 5 dk’lık aralıkla

data = yf.download(tickers=’UNI3-USD’, period = ‘10h’, interval = ‘5m’)

Görüntü Zamanı

fig = go.Figure()

fig.add_trace(go.Candlestick(x=data.index,
open=data[‘Open’],
high=data[‘High’],
low=data[‘Low’],
close=data[‘Close’], name = ‘market data’))

fig.update_layout(
title=’UNI3 DOLAR Paritesi’,
yaxis_title=’UNI3 Fiyatı (Dolar)’)

fig.update_xaxes(
rangeslider_visible=True,
rangeselector=dict(
buttons=list([
dict(count=15, label=”15m”, step=”minute”, stepmode=”backward”),
dict(count=45, label=”45m”, step=”minute”, stepmode=”backward”),
dict(count=1, label=”HTD”, step=”hour”, stepmode=”todate”),
dict(count=6, label=”6h”, step=”hour”, stepmode=”backward”),
dict(step=”all”)
])
)
)

fig.show()

UNI3/$

Not: https://medium.datadriveninvestor.com/python-how-to-get-live-cryptocurrency-data-less-than-0-1-second-lag-7f23d854314a sayfasından çevrilmiştir.

De-Fi Researchers